Kde ICTS působí

Evropa

K dnešnímu dni ICTS Europe působí na 90 místěch ve 22 zemích a slouží přes 300 klientů v celé Evropě. Chráníme a zabezpečujeme letecké společnosti, letiště, banky, námořní infrastruktury i korporátní organizace.

Myslíme globálně...

Kanceláře ICTS Europe najdete na všech významných evropských letištích. Díky tomu můžeme poskytovat prvotřídní služby jak na národní, tak i na celoevropské úrovni.

... jednáme lokálně.

Úzké vazby na regulační orgány a místní celky i hluboké pochopení místní legislativy a zákonu o zaměstancích – tyto dvě věci jsou pro naši práci zásadní. Bezpečnostní řešení navrhujeme s ohledem na potřeby každého klienta dané místem a povahou jeho činnosti.