Čemu věříme

Ve všem, co děláme, se odrážejí naše čtyři základní  firemní hodnoty a zásady:

Client first

Klientům a jejich zákazníkům za všech okolností poskytujeme špičkový zákaznický servis. Vždy se snažíme, aby měli s našimi službami maximálně pozitivní zkušenost.

Slova „špičkový zákaznický servis“ pro nás znamenají, že

  • jsme vždy k dispozici a připraveni sloužit,
  • ochotně nasloucháme,
  • ctíme povinnost jednat – bezodkladně a tak, jak vyžaduje situace.

Týmová spolupráce

Každá firma stojí na nějaké vizi, ale zároveň se skládá z jednotlivců. Dobře to víme. A proto si nade vše ceníme vlastních zaměstnanců. My všichni jsme ICTS.

Pouze schopní, trénovaní, sebevědomí a spokojení lidé mohou zodpovědně plnit přání či zadání našich klientů. Vedení ICTS nastavilo pracovní podmínky tak, aby našim lidem nic nepřekáželo při odvádění co nejkvalitnější práce. Spokojenost našich zaměstnanců je nenahraditelná.

Inovace

Dobře chápeme, že co je dnes převratnou novinkou, bude zítra obvyklým standardem. Jsme hrdí na to, že naše řešení se postupně stala v odvětví standardem. Jinak bychom jen velmi těžko zvládli být v podnikání dlouhé roky na špičce v oboru.

Víme, že si nemůžeme dovolit se ani na moment zasatavit. V našich lidech podporujeme kreativitu a pídíme se po nových, neobvyklých nápadech. O vyzkoušené, funkční nápady se s vámi rádi podělíme.

Důvěra

Co slíbíme, bez výjimky dodržíme. V případě získání důvěry se jedná o zcela klíčovou věc. Všichni naši lidé jsou bezpečnostními profesionály. Nebojíme se jim svěřit i velmi složité úkoly či citlivé informace.

Máte naše slovo, že naši lidé vědí, jak s nimi zacházet.