Balíčky bezpečnostních služeb pro oblast letecké security

Bezpečnostní poradenství

Od roku 1974, který je možno považovat za rok zrodu konceptu bezpečnosti leteckého provozu, se ochrana civilního letectví před nebezpečím rozvinula do vysoce odborného a striktně regulovaného odvětví. Jde o oblast, která je ovlivňována častými změnami bezpečnostních předpisů, které reagují na měnící se hrozby. Letecký provoz v Evropské unii ovlivňuje alespoň jedna legislativní změna ročně.

V řadě společností, které musí reagovat na změny v předpisech letecké bezpečnosti, je pozice bezpečnostního manažera zatížena i dalšími povinnosti. V takovém případě je pro bezpečnostního manažera objektivně obtížné se dobře zorientovat v legislativním rámci a souvisejících správních postupech.

Je to i váš případ? Bez obav. ICTS Czech vám pomůže tento problém vyřešit.

Co nabízíme:

 • přípravu kompletní dokumentace,
 • zastoupení při jednání s příslušnými správními orgány,
 • analýzu rizik,
 • návrhy alternativních bezpečnostních opatření.

Co získáte:

 • možnost soustředit se na své podnikání,
 • minimalizujete možnosti správního postihu za porušení právních povinností,
 • naši zkušení instruktoři vám zajistí veškerá předepsaná bezpečnostní školení.

Bezpečnostní poradenství pro oblast nákladu a pošty

Od roku 2012 je bezpečnost leteckého nákladu a pošty detailně regulována podobně jako přeprava cestujících a jejich zavazadel. Řadě subjektů figurujících v zasilatelském řetězci to přináší nové, náročné úkoly a povinnosti:

 • zajištění požadované dokumentace,
 • detekční kontroly zásilek,
 • ochrany skladů a přepravy zboží,
 • povinná bezpečnostní školení pro rozsáhlý okruh osob.

ICTS Czech vám i v této oblasti nabízí pomoc: za pevně dohodnutý měsíční poplatek vám zajistíme plný servis pro bezproblémové plnění zákonných požadavků.

Servis zahrnuje:

 • zpracování bezpečnostního programu a jeho aktualizace,
 • ochranu skladových prostorů,
 • přístup do evropské databáze pro ochranu zasilatelského řetězce,
 • on-line informační podporu, školení a asistenci při státních či mezinárodních inspekcích.

Kromě systému plošné podpory za pravidelnou měsíční platbu může mít naše spolupráce i podobu jednorázových konzultací dle vašich aktuálních potřeb.

Vnitřní kontrola kvality

Většina subjektů regulovaných bezpečnostními předpisy má povinnost vytvořit vnitřní systém kontroly kvality. Jeho úkolem je zajistit fungování bezpečnostních opatření popsaných v bezpečnostním programu.

ICTS Czech může na základě smluvního vztahu vytvořit funkční systém kontroly kvality a v případě zájmu přímo převzít roli interního auditora. Smluvní interní auditor s vámi může následně spolupracovat i během prověrky vašeho subjektu inspektory Úřadu pro civilní letectví nebo Evropské komise.

Poradenství pro malá letiště

Evropská legislativní úprava připouští pro malá aeroklubová nebo i menší regionální letiště možnost zvláštní úpravy bezpečnostních opatření.  Jistá opatření však dle správní praxe Úřadu pro civilní letectví vynechat nelze.

ICTS Czech vám pomůže připravit žádost o stanovení zvláštních opatření a tato opatření promítnout do bezpečnostního programu letiště. Rádi vám pomůžeme i s nastavením přiměřených bezpečnostních opatření přímo na místě.

Kromě toho vám můžeme zajistit i průběžnou aktualizaci bezpečnostního programu, výcvik bezpečnostního manažera nebo připravit vaše letiště na inspekci ze strany kontrolních institucí.