Bezpečnostní ověřování, audity a konzultace

Konzultace při zavádění alternativních bezpečnostních opatření a výjimek

Současná legislativa EU a zákon o civilním letectví umožňuje provozovatelům působícím v civilním letectví odchýlit se od obecně povinných bezpečnostních opatření a nastavit alternativní opatření. Ta často výrazně sníží náklady spojené s bezpečností a tím i konkurenceschopnost daného subjektu.

Příprava podkladové dokumentace pro podání žádosti o takovou výjimku však vyžaduje poměrně dobré znalosti evropské legislativy a také správních postupů popsaných v zákoně o civilním letectví a Národním bezpečnostním programu. 

ICTS Czech pro vás posoudí proveditelnost vašeho návrhu alternativních opatření. Využít můžete i následnou asistenci při průběhu správního řízení.

Je možné, že nebudete chtít absolvovat celý proces a zajímá výs pouze zdárný výsledek. V tom případě za vás rádi vyřídíme veškeré potřebné administrativní úkony na základě vašeho zmocnění.

Poradenství v oblasti bezpečnostního zařízení

V evropském civilním letectví dnes platí propracovaná pravidla hodnocení některých typů bezpečnostních zařízení. Tato pravidla předpokládají, že stanovená bezpečnostní zařízení procházejí jednotným certifikačním procesem, který garantuje spolehlivé provádění detekčních kontrol ve všech členských státech EU.

Evropská komise má v úmyslu nadále ještě rozšiřovat zavádění standardů bezpečnostních zařízení.  Do budoucna se počítá s certifikací veškerých bezpečnostních přístrojů.

V této situaci se vyplatí mít spolehlivého a zkušeného partnera. ICTS Czech nabízí konzultace jak potenciálním výrobcům bezpečnostních zařízení, kteří chtějí se svými výrobky proniknout na exkluzivní evropský trh, tak i zavedeným výrobcům nebo distributorům zvažujícím vstup na český trh.