Ověření pravosti cestovních dokladů

Pomocí programu ověření pravosti cestovních dokumentů šetří ICTS Europe aerolinkám ročně miliony dolarů, které by jinak vydaly na pokuty.  

Aerolinky musí často hradit náklady na repatriací pasažérů cestujících s padělanými, prošlými nebo vadnými doklady, i na související (a často nemalé) pokuty.

Během interakcí s pasažéry na check-inech a u nástupních bran ověřují naši lidé platnost cestovních dokumentů a vstupních víz. Každý pasažér a dokument se posuzují podle mezinárodních i místních požadavků včetně imigračních „Watch lists“ a „No-Fly lists“ platných pro konkrétní zemi.

Ruční ověření lze provést pomocí softwaru TravelDoc vyvinutém in-house v ICTS Europe. TravelDoc funguje na principu vzájemného ověřování databází. Stačí jen pasažérův cestovní doklad a itinerář. TravelDoc ve zlomku vteřiny odhalí nahlášené ztracené, ukradené nebo podezřelé pasy, víza a další cestovní dokumenty.