Výcvikové programy

DETACT

Co je DETACT

DETACT je unikátní metodologie pro identifikaci a zajištění potenciálně nebezpečných lidí.  DETACT lze snadno použít v nejrůznějších prostředích – na kontrolních stanovištích, uzavřených prostorách, ve vlacích, letadlech, veřejných místech nebo na celnicích.

Jak to funguje

Metodologie DETACT se odvíjí od pozorování jednotlivců, kteří jsou nápadně podezřelí nebo vykazují jisté vizuální znaky a specifické chování. Poté jsou tito lidé podrobeni sofistikovaným dotazovacím technikám, jejichž cílem je potvrdit či vyvrátit podezření.

DETACT vás naučí efektivně a chytře řešit i situace, kdy jste na vážkách a přesto musíte neprodleně a adekvátně jednat. I proto je DETACT výborným nástrojem prevence terorismu a dalších antisociálních aktivit, které spolehlivě podchytíte už v počáteční fázi před samotným útokem nebo kriminálním činem.

Metodologie DETACT v 5 základních krocích

  • Obeznámení se s daným prostředím
  • Aktivní pozorování okolí i osob
  • Kontaktování podezřelé osoby
  • Potvrzení anebo vyvrácení podezření pomocí sofistikované techniky dotazování
  • Okamžité jednání na základě odpovědného rozhodnutí

Naučte sebe i své zaměstnace rozpoznat kritická nebezpečí, než bude příliš pozdě,
a objednejte si DETACT výcvik ještě dnes!