Služby pro finanční instituce

Naše služby pro finanční instituce se neobejdou bez důkladného poznání příslušných prostor, klientovy organizační struktury a firemní kultury. Naše zaměstnance vybavujeme manuály s instrukcemi, jak reagovat v případě incidentu. Návrhy efektivního zabezpečení a ochrany tak počítají se všemi aspekty běžného pracovního dne.

V tomto kontextu je zásadní, aby se na daném místě vytvořila robustní bezečnostní struktura, doplněná o špičkovou péči o zákazníka. Dosahujeme toho pečlivým výběrem vhodných lidí, kterým poskytujeme na míru koncipované výukové programy, a opakovaným testováním zaměstnanců během ostrého provozu na konkrétním pracovišti.

Finanční instituce využívají našich služeb nejen kvůli naší odbornosti, ale i pro schopnost v navrženém řešení efektivně skloubit místní i globální specifika. Našim klientům umožňujeme bezpečnostní rizika identifikovat, seřadit podle závažnosti a samozřejmě se na ně i důkladně připravit.

Náš přístup v sobě kombinuje zkušené akvalifikované lidské zdroje, špičkové bezpečnostní technologie a hluboké znalosti informačního zabezpečení. Již mnohokrát jsme prokázali funkčnost Naše integrovaná, kontinuální a za všech okolností spolehlivá bezpečnostní řešení už mnohokráte prokázala svou funkčnost a předešla celé řadě katastrof.