Bezpečnostní výcvik

Výcvik a školení šité na míru

Český trh nabízí široký výběr různých bezpečnostních školení nabízených často za velmi nízké ceny. Tato školení mnohdy postačují pro zajištění základní informovanosti provozních pracovníků. Jen minimální počet instruktorů však může poskytnout vyvážený výcvik kombinující teorii a praktické zkušenosti.

ICTS Czech vám prostřednictvím svých školitelů, spolupracujících instruktorů nebo expertů ze zahraničí zajistí

  • prakticky orientovaná školení v oblasti speciálního odbavení cestujících,
  • kurzy pro bezpečnostní manažery nebo osoby odpovědné za vnitřní kontrolu kvality, pohotovostní plánování a krizové řízení.

Díky úzké spolupráci s externími subjekty je naše cena  za uspořádání takového kurzu v porovnání s obdobnými nabídkami poskytovanými mezinárodními leteckými organizacemi velice příznivá.

Kontaktujte nás a přesvědčte se o tom sami.