Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady platí mezi vámi, uživatelem těchto webových stránek a společností ICTS Czech s.r.o. vlastníka a poskytovatele těchto webových stránek. Tyto zásady se vztahují na naše používání jakýchkoliv a všech údajů, které shromažďujeme v souvislosti s vaším používáním webové stránky a jakýchkoli služeb nebo systémů na nich.

1. Definice a interpretace

V těchto Zásadách mají následující termíny následující význam:

"Účet" 
znamená společně osobní údaje, platební údaje a pověření používané uživateli pro přístup k Materiálu a/nebo jakémukoli komunikačnímu systému na webové stránce;

"Obsah" 
znamená jakýkoli text, grafiku, obrázky, zvuk, video, software, kompilace dat a jakoukoli jinou formu informací, které lze uložit do počítače, který se objevuje na této webové stránce nebo tvoří její součást;

"Cookies" 
znamená malý textový soubor umístěný do vašeho počítače společností ICTS Czech s.r.o.. když navštívíte určité části této webové stránky. To nám umožňuje identifikovat opakující se návštěvníky a analyzovat jejich zvyky při procházení webových stránek;

"Data" 
znamená souhrnně všechny informace, které odešlete na webovou stránku. To zahrnuje, ale není omezeno na, podrobnosti o účtu a informace odeslané pomocí kterékoli z našich služeb nebo systémů;

"ICTS Czech s.r.o." 
znamená ICTS Czech s.r.o., Aviatická 1048/12, 160 08 Praha 6, Česká republika

"Servis" 
znamená souhrnně jakákoli online zařízení, nástroje, služby nebo informace, které ICTS Czech zpřístupní prostřednictvím Webových stránek buď nyní nebo v budoucnu;

"Systém" 
znamená jakoukoli online komunikační infrastrukturu, kterou společnost ICTS Czech s.r.o. zpřístupní prostřednictvím webových stránek buď nyní nebo v budoucnu. To zahrnuje, ale není omezeno na webový e-mail, nástěnky, možnosti živého chatu a e-mailové odkazy;

"Uživatel" / "Uživatelé" 
znamená jakoukoli třetí stranu, která přistupuje na Webové stránky a není zaměstnána společností ICTS Czech s.r.o. a jednající v rámci svého zaměstnání; a

"Webová stránka" 
znamená web, který aktuálně používáte (www.ictsczech.cz) a jakékoli subdomény tohoto webu, pokud to výslovně nevylučují jejich vlastní podmínky.

Kdo je správcem vašich údajů?

Pro Osobní údaje shromážděné v souvislosti s procházením Webu je správcem Osobních údajů: ICTS Czech.

2. Shromážděná data

Při procházení webu můžeme shromažďovat následující údaje:

 1. jméno;
 2. datum narození;
 3. pohlaví;
 4. pracovní zařazení;
 5. povolání;
 6. kontaktní informace, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla;
 7. IP adresa (automaticky shromažďována);
 8. typ a verze webového prohlížeče (shromažďovány automaticky);
 9. operační systém (automaticky shromažďován);
 10. seznam URL začínající odkazující stránkou, vaší aktivitou na této webové stránce a stránkou, kterou opouštíte (automaticky shromažďovány); (automaticky shromažďovány); a
 11. Informace o souborech Cookies (viz odstavec 10 níže).

3. Naše používání údajů

1. Veškeré osobní údaje, které poskytnete, budou uchovávány společností ICTS Czech s.r.o. po dobu, kdy budete používat Služby a Systémy poskytované na Webové stránce. Údaje, které můžete odeslat prostřednictvím jakéhokoli komunikačního systému, který můžeme poskytnout, mohou být uchovávána po delší dobu až dvanácti (12) měsíců.

2. Pokud k tomu nejsme povinni nebo povoleni zákonem, vaše Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. To zahrnuje naše přidružené společnosti a/nebo jiné společnosti v rámci naší skupiny.

3. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány bezpečně v souladu se zásadami obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a také dalšími zákony o ochraně údajů, kterým může společnost ICTS Czech s.r.o. podléhat v souvislosti s tímto webem. Další podrobnosti o zabezpečení naleznete v kapitole 9 níže.

4. Některé nebo všechny výše uvedené údaje můžeme čas od času vyžadovat, abychom vám poskytli nejlepší možné služby a zkušenosti při používání našich webových stránek. Údaje můžeme konkrétně použít z následujících důvodů:

 1. vedení interní evidence;
 2. zlepšování našich produktů/služeb;
 3. přenos propagačních materiálů, které by vás mohly zajímat, e-mailem;
 4. kontakt pro účely průzkumu trhu, který lze provést pomocí e-mailu, telefonu, faxu nebo pošty. Tyto informace mohou být použity k přizpůsobení nebo aktualizaci webové stránky.

4. Webové stránky a služby třetích stran

Společnost ICTS Czech s.r.o. může čas od času využít služeb jiných stran k řešení záležitostí, které mohou mimo jiné zahrnovat zpracování plateb, doručování zakoupených položek, vybavení vyhledávačů, reklamu a marketing. Poskytovatelé těchto služeb nemají přístup k určitým osobním údajům poskytnutým uživateli těchto webových stránek. Jakákoli Data používaná těmito stranami jsou používána pouze v rozsahu, který vyžadují k provádění služeb, které společnost ICTS Czech s.r.o. požaduje. Jakékoli použití pro jiné účely je přísně zakázáno. Veškeré Údaje, které zpracovávají třetí strany, musí být dále zpracovávány v souladu s podmínkami těchto Zásad a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

5. Změny ve vlastnictví a řízení podniku

1. Společnost ICTS Czech s.r.o. může čas od času rozšířit nebo omezit své podnikání, což může zahrnovat prodej určitých divizí nebo převod kontroly nad určitými divizemi na jiné strany. Údaje poskytnuté uživateli budou tam, kde je to relevantní pro jakoukoli takto přenesenou divizi, převedeny spolu s touto divizí a nový vlastník nebo nově ovládající strana bude mít v souladu s podmínkami těchto zásad povoleno používat údaje pro účely, pro které byl dodán vámi.

2. V případě, že budou tímto způsobem přenášena jakákoli Data zadaná Uživateli, nebudete předem kontaktováni a informováni o změnách.

6. Kontrola přístupu k vašim údajům

1. Kdekoli budete požádáni o zaslání údajů, budete mít možnost omezit naše používání těchto údajů. To může zahrnovat následující:

 1. použití Údajů pro účely přímého marketingu; a
 2. sdílení dat s třetími stranami.

7. Vaše právo zadržet informace

1. Můžete přistupovat k určitým oblastem webové stránky, aniž byste poskytli jakákoliv data. Chcete-li však používat všechny služby a systémy dostupné na webové stránce, můžete být požádáni o poskytnutí informací o účtu nebo jiných údajů.

2. Ve svém internetovém prohlížeči můžete omezit používání souborů Cookies. Další informace viz bod 10 níže.

8. Přístup k vašim vlastním datům

1. Ke svému Účtu můžete kdykoli vstoupit a data si prohlédnout nebo upravit. Pokud se vaše okolnosti změní, možná budete muset své údaje upravit nebo aktualizovat. Mohou být také uložena další data týkající se vašich marketingových preferencí a můžete je kdykoli změnit.

2. Máte právo požádat o kopii svých osobních údajů po zaplacení malého poplatku.

3. Pro radu a podporu v souvislosti s těmito zásadami kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů na dpo@ictseurope.com

9. Bezpečnost

1. Bezpečnost dat je pro ICTS Czech s.r.o. velmi důležitá a pro ochranu vašich dat jsme zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení dat shromážděných online.

10.  Cookies

1. Společnost ICTS Czech s.r.o. může na vašem počítači nastavovat soubory Cookies a přistupovat k nim. Všechny soubory Cookies používané webem jsou používány v souladu s ustanoveními Nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikací (směrnice ES) z roku 2003 ve znění nařízení o ochraně osobních údajů a nařízení o elektronických komunikacích (směrnice ES) (novel) z roku 2011, jakož i obecných údajů Nařízení o ochraně (GDPR). Společnost ICTS Czech s.r.o. pečlivě vybrala tyto soubory Cookies a používá je k usnadnění určitých funkcí a vlastností webových stránek. Cookiess používáme také pro účely analýzy. Tyto soubory Cookies sledují váš pohyb a aktivity na webové stránce a jsou navrženy tak, aby nám lépe porozuměly našim uživatelům, a umožnily nám tak zlepšit webové stránky a naše služby.

2. Než webová stránka nastaví soubory Cookies na vašem počítači, zobrazí se vám zpráva požadující váš souhlas s nastavením těchto souborů Cookies. Žádný z Cookiess nastavených webem nijak neohrožuje vaše soukromí a nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Udělením souhlasu s nastavením našich souborů Cookies nám umožňujete poskytovat vám prostřednictvím našich webových stránek nejlepší možný zážitek a služby. Pokud si přejete odmítnout svůj souhlas s umístěním souborů Cookies, některé funkce webové stránky nemusí fungovat plně nebo tak, jak bylo zamýšleno.

3. Některé funkce webové stránky mohou záviset na fungování souborů Cookies a jsou v rámci zákona považovány za nezbytně nutné. Nebudete požádáni o váš souhlas s umístěním těchto souborů Cookies, přesto však můžete soubory Cookies zakázat prostřednictvím nastavení webového prohlížeče, jak je uvedeno v odstavci 10.4.

4. Ve svém webovém prohlížeči můžete povolit nebo zakázat soubory Cookies. Ve výchozím nastavení váš prohlížeč přijímá soubory Cookies, lze to však změnit. Další podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy ve vašem prohlížeči. Zakázání souborů Cookies vám může zabránit v používání celé řady Služeb dostupných na Webové stránce.

5. Soubory Cookies můžete kdykoli vymazat, můžete však ztratit jakékoli informace, které vám umožňují rychlejší přístup na web.

6. Webová stránka může používat soubory Cookies třetích stran. Tyto soubory Cookies nejsou nedílnou součástí služeb, které vám web poskytuje, a mohou být podle vašeho výběru zablokovány prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů vašeho internetového prohlížeče nebo prostřednictvím vaší odpovědi na žádost o souhlas podrobně uvedenou v odstavci 10.2.

7. Pokud si nejste jisti, jak upravit nastavení ochrany osobních údajů, doporučujeme, abyste se ujistili, že je váš internetový prohlížeč aktuální, a abyste si prostudovali nápovědu a pokyny poskytnuté vývojářem vašeho prohlížeče.

11. Přenos dat mimo EU

Obecně platí, že nepředáváme žádné osobní údaje o vás do země mimo Evropskou unii. V případě předání vašich osobních údajů mimo Evropskou unii se však zavazujeme vás o předání předem informovat. Zavazujeme se rovněž přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění dostatečné a přiměřené úrovně ochrany údajů.

12. Změny těchto Zásad

Společnost ICTS Czech sro si vyhrazuje právo změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, jak to budeme čas od času považovat za nutné nebo jak to může vyžadovat zákon. Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny na webové stránce a má se za to, že jste přijali podmínky zásad při prvním použití webové stránky po provedení změn.